Bado šokis

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Svetainė sukurta įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo remiamą paprojektį „Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos modernizacija ir plėtra“.

Bado šokis

Bado šokis
-21%
Autorius: Jean-Marie Gustave Le Clézio
Prekės kodas: 9789986399360
Pavadinimas Bado šokis
Žanras Romanas
Vertėjas Iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė
Metai 2017
Psl. skaičius 208 p.
Dailininkas Dovydas Čiuplys
ISBN 978-9986-39-936-0
Išmatavimai 21.7 cm x 14.5 cm x 2.2 cm
Kaina: 7.00 € 5.50 €
Kiekis:  

Jaunos paryžietės istorija

„Bado šokis“ pasirodė prieš pat paskelbiant 2008-ųjų Nobelio literatūros premijos laureatą. Juo tapo šio romano autorius.

Ketvirtasis XX a. dešimtmetis. Etelė gyvena paprastą jaunos paryžietės gyvenimą. Ji svajoja, kad senelis šeimai pastatys Alyvinį namą, o jos kasdienybę skaidrina nauja draugė Ksenija. Vis apsilankantys tėvų draugai mezga saloninius pokalbius apie šį bei tą. Jie ginčijasi, gina savo nuomonę, juokiasi, tačiau juoktis laiko jau nebėra ir aiškėja, kad jokie žodžiai nebebus nekalti. 

Šis autobiografinis romanas pasakoja apie badą. Tai ir pinigų badas, pastūmėsiantis tėvą išplėšti savo dukros svajonę, pripažinimo badas, išskirsiantis dvi vaikystės drauges, nuoširdumo badas, meilės alkis... Prisimindamas Etelę, kuriai buvo lemta tapti jo motina, rašytojas sako, kad jųdviejų gyvenimas – lyg M. Ravelio „Bolero“, kūrinys, pasakojantis pykčio, bado istoriją. Pasiekęs kulminaciją jis ūmai nutrūksta, ir stojusi tyla, apkurtindama tuos, kurie išgyveno, kelia jiems siaubą.

Jeanas Marie Gustave’as Le Clézio – vienas garsiausių šiuolaikinių prancūzų rašytojų. Parašė daugiau nei 40 knygų. 1963 m. gavo Prix Renaudot, o 2008 m. Nobelio literatūros premiją. 
  

Le Clézio – poetinės avantiūros dainius, žmogiškumo tyrinėtojas. Humanizmo paieška kituose pasauliuose – tai ne šiaip graži frazė, o doktrina. Štai, tarkim, ponia Lessing rašė fantastinius romanus, o ir A. Nobelis, premijos įkūrėjas, nurodė ją teikti už „idealistinės krypties kūrinius“ ir pats labai mėgo S. Lagerlöf pasakas. Šia prasme J. M. G. Le Clézio tęsia tradiciją.

Horace Engdahl

Susiję leidiniai

Auksinė žuvelė
-60%
3.00 € 7.53 €
Svogūno lupimas
11.00 €


<p>Ką tik Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido dvi knygas – Nobelio premijos laureato J. M. G. Le Clézio romaną „Bado šokis“ ir Algimanto Mackaus kūrybos rinktinę „Jo yra žemė“, kurias vienija bado ir mirties atspalviai.</p> <p>Savo romane „Bado šokis“ prancūzų rašytojas atskleidžia, kad bado motyvas jam rūpi įvairiomis prasmėmis. Visų pirma, prisiminęs karo metus, jis rašo apie bado fiziologinę prasmę. Tačiau matydamas, kaip Nicoje viena buvusi garsi dainininkė buvo priversta dainuoti dainų priedainius, jis suvokia, kad badas gali būti ir daina. Neatsitiktinai romano pavadinimo pažodinis vertimas skamba kaip bado priedainis.</p> <p>Pagrindinė romano herojė Etelė suvokia badą ir kaip nuoširdumo stoką, kai svečiai susirinkę pas jos tėvus kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį piktinasi vis labiau Prancūziją užplūstančiais juodaodžiais ir svetimšaliais, kaip teisingumo stoką, kai Etelei ir jos motinai nepasiseka apginti tėvo pas advokatą, kaip draugiškumo stoką, kai Etelė, nuolat padėjusi savo draugei emigrantei iš Rusijos Kenijai, nesulaukia jos atsako.</p> <p>Ypatinga vieta tenka trečiosios romano dalies Tyla skyriui Badas, nes būtent jame autorius tarsi išsluoksniuoja bado idėją. Rašytojas įvardija badą kaip „keistą, užsitęsusį, pastovų, tačiau kone įprastą pojūtį“ (p. 150), atspindintį, visų pirma, karo metų dvasią. Romano herojė Etelė susiduria su įvairiomis jo apraiškomis tiesiog kiekviename žingsnyje – šaltas butas, nes nėra kuo jį kūrenti, didžiulės kainos turguje ir praktiškai tušti prekystaliai, užtat tenka apsiriboti tik ropių ir cukinijų lapais, neįtikėtinai nykus Nicos paplūdimys, nes jame nematyti žmonių, visur tvyrantis pelėsių ir dūmų kvapas, neišvengiama to meto palydovė – mirtis, kurios priežastis ne bombos, bet maisto stoka, gyvenimas, slopinantis laisvą dvasią ir svajones. Su bado idėja sietina ir to meto šmėkla – žydų persekiojimas. Vis dėlto, Etelė nesusitaiko su bado idėja. Šiame skyriuje jos atmintyje išplaukia epizodas, kai ji, būdama aštuonerių metų mergaitė, klausėsi Ravelio Bolero premjeros, ir kuris iškyla kaip jos nenoras susitaikyti su esama situacija.</p> <p>Romano pabaigoje, kai įžanga ir epilogas apjuosia visą romano istoriją, išryškėja dar viena romano ypatybė. Bado priedainiui supriešinamas Ravelio Bolero. Tai sykiu ir du skirtingi požiūriai į gyvenimą. Priedainis įkūnija kasdienį gyvenimą su visais jo nepritekliais ie pirmiausia apibūdina badą kaip fiziologinį poreikį, o Bolero atskleidžia gyvenimą kaip didžiausią slėpinį, nes sudaužo „savanaudišką pasaulio tylą“ (p. 202).</p> <p>Supindamas praeitį ir dabartį, rašytojas romanu tarsi išsako padėkos žodį merginai, kuri, nors ir praradusi savo jaunystę, sugebėjo ištverti gyvenimo negandas, įprasmindama tikrąjį Istorijos dvelksmą...</p> <p>Nedidelę Algimanto Mackaus kūrybos rinktinę sudaro keturios jo knygos, pradedant <em>Elegijomis</em>, kurias jis pasirašė Algimanto Pagėgio vardu ir baigiant paskutiniąja – <em>Chapel B</em>.</p> <p>Kadangi poetas savo poezijoje apmąsto egzistencinius laiko, savosios kartos, žemės, egzilio klausimus, tokiame kontekste neišvengiamai atsiranda ir mirties motyvas, kuris ypač juntamas jo rinkinyje „Jo yra žemė“. Neatsitiktinai už jo skleidžiasi biblinis pasaulis, kuris atsiveria žemės ir vandens pavidalais, primindamas pasaulio sutvėrimą. Užtat čia yra juntamas poeto susitikimas su Dievu, kuris reiškiasi ir religinės tiesos pažinimu.</p> <p>Rinktinę užbaigia jo esė „Iš užrašų apie egzilę“, kur matome, kaip poetas bando išsiaiškinti egzilio paslaptį. Tai bandymas ir suprasti save, ir nesutikti su kitais, už kurio jaučiame ir tam tikrą idealizmą, ir tam tikrą neviltį, gimdančius savotišką įtampą. Būtent ji ir liudija, kad poeto posmuose slypi paslaptis, kuri ir turėtų traukti skaitytoją...</p> <p>Malonu paminėti, kad šią rinktinę sudarė ir jai pratarmę parašė ŠU literatūrologė Dalia Jakaitė.</p>
<p>„Jei esi laimingas – vadinasi, neturi prisiminimų“ (p. 11), – sako romano „Bado šokis“ pasakotojas. Ir jis renkasi prisiminimus. Prisiminimus apie badą. Ne savo, savo motinos.</p> <p>Etelė Bren 1930 m. Paryžiuje – jauna ir popinama pasiturinčios šeimos vienturtė atžala. Sekmadienio salone ji glaudžiasi tėvui ant kelių, jaukiai žvilgčioja į susirinkusiuosius, kitomis dienomis su dėde eina pasivaikščioti, klausosi apie būsimą naujų namų idilę. Bet jauki šeimos užuovėja pradėjo irti dar prieš jos gimimą, o bręsdama ji pastebi vis daugiau – tėvo silpnybes, aroganciją ir polinkį į avantiūras, motinos bevalį nuolankumą ir nuolatinius jų pykčius. Iš tuščių ir paikų pokalbių salone, namų nedarnos ji veržiasi į kažką tikro, nesumeluoto. Tuo tampa draugystė su skurdžia, bet iš didikų giminės kilusia rusaite Ksenija – šioji, nepaisant aplinkybių, yra išdidi ir gyvybinga, ji trykšta valia ir visados valdo situaciją. Etelė visais įmanomais būdais siekia draugės palankumo ir meilės, tačiau nejučiomis mokosi iš jos stoiškai išverti sunkumus – netrukus pačiai Etelei teks patirti skaudžią tėvų išdavystę, sunaikinsiančią paskutines vaikystės idilės viltis, kartu teks prisiimti atsakomybę už šeimą, grimztančią į skurdą.</p> <p>Pasakotojas savo motinos istoriją pristato kaip kitokio, ne fizinio, bado istoriją. Tai didybės, meilės, turtų ir tikrumo badas auštančio Antrojo pasaulinio karo fone, bręstančią naivią mergaitę privertęs tapti tylia savo šeimos heroje. Suprasti motinos istoriją pasakotojui padeda Maurice`o Ravelio „Bolero“, motinos teigimu, pakeitęs jos gyveną, nes „Bolero“ – „[...] tai pranašystė. Jis pasakoja pykčio, bado istoriją. Pasiekęs kulminaciją ūmai nutrūksta ir stojusi tyla, apkurtindama tuos, kurie išgyveno, kelia jiems siaubą.“ (p. 203).<br /> <br /> Etelės gyvenimo bolero, kaip ir M.Ravelio kūrinio tempas, pradžioje ramus, tačiau tampa vis aštresnis ir aršesnis. Etelė su šeima traukiasi iš apsiausto Paryžiaus, badauja Nicoje, vis ieško svetingesnio prieglobsčio. Etelės gyvenimo fone, antrame, gal net trečiame plane, griūva iki tol pažinota Europa. Bet Etelė išlieka tvirta, žingsnis po žingsnio ima kurti naują gyvenimą, o po kelių dešimtmečių jos sūnus vaikšto Paryžiaus gatvėmis ir ieško įtrūkių naujoje tikrovėje, kurie bylotų apie praeitį – ne tik motinos istoriją, bet Paryžiaus, šalies, jo paties. Nes dabartis kupina praeities ženklų, o praeitis padeda suvokti dabartį ir save joje.</p> <p>Taigi kieno tai bado istorija? Pasakotojo motinos, jos šeimos, gal jo paties – savo šaknų ir kilmės bado istorija? Atrodo, kad pykčio ir bado „Bolero“ šiame kūrinyje jie šoka dviese.<br /> <br /> „Bado šokis“ – naujausias Jeano-Marie Gustave`o Le Clezio romanas, pasirodęs tais pačiais metais (2008 m.), kuomet rašytojas buvo įvertintas Nobelio literatūros premija. Tai ketvirtasis rašytojo kūrinys iš prancūzų į lietuvių kalbą išverstas Jonės Ramunytės.</p> <p>Švedijos akademija, renkanti Nobelio literatūros premijos laureatą, J.M.G.Le Clezio apibūdino kaip naujų kelių ieškotoją, besileidžiantį į poetinius nuotykius ir jausmų ekstazę, žmogiškumo tyrinėtoją už dominuojančios civilizacijos ribų. Vis dėlto tai daugiau taikytina kitiems jo kūriniams, pavyzdžiui, į lietuvių kalbą verstai „Dykumai“.</p> <p>„Bado šokis“ gana tradiciškas šeimos istorijos romano pavyzdys – puikaus lėto, detalaus, įtaigaus pasakojimo, kurį tik sustiprina viena kita nudėvėta metafora, deranti prie vaizduojamų laikų atmosferos. Tiesa, pasakojimą apie Etelę apskliaudžiantys pasakotojo žodžiai užduoda vieną kitą mįslę, apardo nuoseklaus realistinio naratyvo iliuziją ir verčia apmąstyti, kaip turinį veikia struktūra. Dailu, bet nieko sukrečiančio.<br /> <br /> <a href="https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/egle-baliutaviciute-sokis-dviese-zodziu-keruose-knygu-bado-sokis-ir-raganos-sunus-apzvalgos-286-824806" rel="nofollow" target="_blank">15min.lt</a>&nbsp;</p>
2018 Rugsėjis
P A T K P Š S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Perkamiausios knygos
Neregimieji
Roy Jacobsen
Nominuotas 2017 m. Man Booker International premijai 
8.50 €
Ei, čia mano baubas!
Amanda Noll
Dar viena istorija apie baubus po lova!
6.50 €
Food Pharmacy / Maisto farmacija
Lina Nertby Aurell ir Mia Clase
Naujas požiūris į maistą
11.50 €