2016 11 28 Romanas jaunimui apie suaugusiųjų abejingumą

Šią knygą galime priskirti paauglių auditorijai, tačiau nuoširdžiai siūlome ją perskaityti ir paauglių tėvams. Siūlome ir žmonėms, neturintiems vaikų. Siūlome visiems suaugusiems žmonėms. Nes šioje istorijoje vaikų neapgalvoti poelgiai nublanksta prieš suaugusiųjų žmonių abejingumą. Ši istorija kas dieną gali atsitikti taip, kaip aprašyta autorės. Deja, taip ir atsitinka.

Vokiečių rašytojos Susan Kreller romane „Drambliai nematomi“ pasakojimas vyksta mažame miestelyje. Miestelyje, kuriame nėra kalbama apie problemas, miestelyje, kurio gyventojai apsimeta gyvenantys draugiškoje kaimynystėje. Be apkalbų, intrigų ir problemų. Ką jau kalbėti apie tų problemų sprendimą. Ir apie šeimą, kurioje smurtaujama. Bet kaip gali apie tai kalbėti, kai šeimos galva visų gyventojų gerbiamas kaimynas. Kam gi kištis į svetimus reikalus, kam rūpintis tuo, kas vyksta už uždarų namų durų? Visi lyg susitarę atsitveria tylos siena. Romano herojai – pas senelius atostogaujanti mergaitė ir fizinį bei psichologinį smurtą patiriantys brolis ir sesuo.

„Dramblys kambaryje“, – tai posakis, reiškiantis skaudų dalyką, apie kurį visi žino, tačiau – iš baimės ar dėl patogumo – niekas nekalba.

Kažkokie keisti vaikai, tiedu Julija su Maksu, – Maša tai pajunta nuo pirmos akimirkos, vos su jais susipažinusi. Paskui ji pamato didžiules mėlynes, marginančias Julijos kūną. O vieną dieną, nesulaukusi vaikų žaidimų aikštelėje, Maša patraukia jų ieškoti ir atsiduria jų namų sode. Tai, ką išvysta netyčia pažvelgusi pro langą į vidų, galutinai įtikina: šitiems vaikams reikia kaip nors padėti. Bet kaip, jei niekas iš suaugusiųjų nenori Mašos nė girdėti? Mergaitei kyla pragaištinga mintis – bet gal kartais geriau padaryti nevykusį žingsnį, nei iš viso nieko nedaryti.

Susan Kreller gimė 1977 m. Plauene (Vokietijoje), studijavo germanistiką ir anglistiką, apgynė disertaciją apie anglų vaikų poezijos vertimus į vokiečių kalbą. Gyvena su šeima Bylefelde.

S. Kreller kūryba įvertinta ne viena literatūros premija, jau tris kartus ji buvo nominuota svarbiausiajai – Vokiečių jaunimo literatūros premijai, taip pat ir už romaną Drambliai nematomi, o 2015 m. šia premija buvo įvertintas naujausias autorės jaunimo romanas Sniego milžinas.