2017 02 10 Giedrė Kazlauskaitė: Hipsteriai atbėga atidunda (Šiaurės Atėnai)

Julija Šukys. Epistolofilija.

Iš anglų k. vertė Marius Burokas. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. 256 p.

 Anksčiau nežinojau, kad lietuvių tauta turi savo Motiną Teresę – Oną Šimaitę. Ji ne tik pasiaukojamai gelbėjo žydus, bet ir po mirties atidavė savo kūną Paryžiaus universiteto Medicinos fakultetui. Regis, pirmiausia su ja susidūriau rinkdama medžiagą „Skolų knygelėms f generacijai“ – taigi, sąlygiškai neseniai. Monografiją skaičiau godžiai, taip pat ir galvodama, kaip nesunkiai Vakaruose parašomos monografijos – be didelių spazmų dėl moksliškumo, be jokių beletristinių kompleksų. Šiurpus, beveik kinematografiškai perteiktas Vilniaus geto įspūdis, bado metai, meilės reikalai (apsvarstytas net orientacijos klausimas). Egodokumentų analizė: gyvendama Paryžiuje, Ona Šimaitė susirašinėjo su sovietiniame Vilniuje gyvenančia redaktore Tayda Devėnaite. Nors nesu susipažinusi su archyvu, man skaitant buvo visiškai akivaizdu, kad tą susirašinėjimą kontroliavo KGB (Tayda Devėnaitė netikėtai nusižudė). Autorė arba tokios versijos vengia, arba ji tiesiog nešauna jai į galvą. Tačiau visumos įspūdis – labai įdomu, egodokumentai susipynę, polifoniški, susiję ir su kitomis to meto kultūros figūromis, atveriantys sudėtingą epochos panoramą.

Visą straipsnį rasite čia.