Įsiklausymai

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Svetainė sukurta įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo remiamą paprojektį „Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos modernizacija ir plėtra“.

Įsiklausymai

Įsiklausymai
-59%
Autorius: Vidmantas Kiaušas
Prekės kodas: 9789986397816
Pavadinimas Įsiklausymai
Žanras interviu
Metai 2013
Psl. skaičius 340
Įrišimas minkštas
ISBN 978-9986-39-781-6
Išmatavimai 24 cm x 16 cm x 1.8 cm
Kaina: 7.24 € 3.00 €
Kiekis:  

Pokalbiai su žinomais menininkais, kultūros žmonėmis

Rašytojo pokalbiai su žinomais menininkais, pelniusiais Nacionalinę kultūros ir meno premiją, su plunksnos sesėmis ir broliais, taigi su kultūros pasaulio asmenybėmis, keliančiomis susidomėjimą. Kalbintojas Vidmantas Kiaušas, žinomas kaip poetas Vidmantas Elmiškis, išsiskiria pastangomis įsiklausyti į kalbinamo menininko pasaulėvokos individualiąją esmę. 

Knygoje skelbiami pokalbiai su Algimantu Aleksandravičiumi, Jonu Vytautu Bruveriu, Daiva Čepauskaite, Vytautu Čepliausku, Aleksu Dabulskiu, Viktorija Daujotyte, Jurgiu Gimberiu, Leonu Gudaičiu, Ksenija Jaroševaite, Donaldu Kajoku, Linu Leonu Katinu, Rimvydu Kepežinsku, Nijole Lukšionyte-Tolvaišiene, Aleksandru Macijausku, Alfonsu Maldoniu, Rimantu Marčėnu, Vytautu Martinkumi, Arūnu Mateliu, Algimantu Mikuta, Šarūnu Naku, Ona Narbutiene, Laima Oržekauskiene, Petru Palilioniu, Vytautu Paukšte, Romualdu Požerskiu, Romualdu Rakausku, Augustinu Savicku, Leonu Strioga, Robertu Šerveniku, Jonu Vaitkumi, Rimantu Vanagu, Gintaru Varnu. 

„Pasibeldžiu į studijos, darbo kabineto ar buto duris, užeinu, susipažįstame, įjungiu diktofoną, kalbamės. Per aštuoniolika metų sukaupiau nemažą pokalbių archyvą, užrašiau dešimčių kūrėjų mintis apie meną ir gyvenimą, apie atradimų džiaugsmą ir klystkelių dulkių kartėlį. Labai nelengva atrinkti, sutalpinti knygoje nemažą spalvingų asmenybių būrį, dėkui leidėjams, kurie pasufleravo – tebūnie Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai ir rašytojai. Man, literatui ir kultūros žurnalistui, pasiūlymas patiko; atsirado vardyno margumas, o atsisakius skirstymo pagal žanrus, pasirinkus alfabeto eiliškumą, pasigirdo kalendorių šlamėjimas bei laikrodžio tiksėjimas. Iki šypsenos Amžinybės soduose...“ – Vidmantas Kiaušas

<p>Neseniai knygynų lentynas pasiekė ir tuojau pat perkamiausių knygų sąrašuose atsidūrė Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleista žinomo poeto Vidmanto Kiaušo, pasirašinėjančio Elmiškio slapyvardžiu, pokalbių su šalies menininkais - Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais bei iškiliais rašytojais - knyga „Įsiklausymai“.</p> <p>Pagirtina vien jau tai, kad poetų luomo žmogus apskritai yra linkęs ir turi kantrybės įsiklausyti, kad dialoge įstengia būti klausiančiuoju - mažiau svarbiu pašnekovu - ir nuoširdžiai domėtis kitų gyvenimais, kitų nuomone, kitų kūryba. Iš patirties žinau, kad pasaulį skirstantiems į esamuosius ir potencialiuosius savo gerbėjus poetams (o tokių - didžiuma) šios užduotys neįkandamos. Beje, ko norėti iš poetų, jei net ir garsiausios televizijos žurnalistės šiais laikais dėmesio ir eterio laiko saviesiems klausimams skiria nepalyginti daugiau nei pašnekovų atsakymams?</p> <p>Taigi, visus šiuos dalykus turint omenyje, V.Kiaušo knyga verta pačių aukščiausių įvertinimų: pasirinkti išties vertingi pašnekovai, nepatingėta pasiruošti pokalbiams, taikliai parinkti klausimai, gebantys atskleisti autentiškus vienos ar kitos asmenybės kontekstus laiko, kuriuo vyksta pokalbis, paryškintomis vienomis ar kitomis kultūros problemomis, šalies aktualijomis...</p> <p>Perskaičius „Įsiklausymus“ natūraliai norisi lyginti su kita prieš pusmetį šviesą išvydusia panašios struktūros ir sumanymo knyga - Gedimino Kajėno sudaryta pokalbių knyga „Pasaulis yra gražus“. Nors minėtajai G.Kajėno knygai taip pat negailėjau komplimentų, kad ir kaip pasuksi, V.Kiaušo knyga prieš ją laimi. Pirmiausia todėl, kad į knygą surinko vien savo paties darytus interviu, tad turėjo daugiau laisvės sudarinėdamas žaisti kompoziciškai, be to, skaitytojas įgavo galimybę pažinti kalbintojo stilių, jam rūpimus kontekstus, atkreipti dėmesį į besikartojančius klausimus (pavyzdžiui, V.Kiaušas kalbinamos asmenybės niekada nepamiršta paklausti, kokias knygas skaito), paieškoti kalbinamiesiems knygoje išryškėjančio bendro vardiklio... G.Kajėnas, surinkęs ne tik savo, bet ir kolegų rašinius, tokių galimybių kontrapunktui neturėjo.</p> <p>Pats knygos autorius apie „Įsiklausymus“ palydimajame žodyje sako: „Per aštuoniolika metų sukaupiau nemažą pokalbių archyvą, užrašiau dešimčių kūrėjų mintis apie meną, gyvenimą, apie atradimų džiaugsmą ir klystkelių dulkių kartėlį. Labai nelengva atrinkti, sutalpinti knygoje nemažą spalvingų asmenybių būrį, dėkui leidėjams, kurie pasufleravo - tebūnie Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai bei rašytojai“.</p> <p>Taigi, belieka išvardyti asmenybes, iš kurių sumontuota ši išties verta perskaityti knyga. Tai fotomenininkai - Algimantas Aleksandravičius, Aleksandras Macijauskas, Romualdas Požerskis, Romualdas Rakauskas; muzikologai - Ona Narbutienė, Vytautas Bruveris, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė; kompozitorius Šarūnas Nakas; dirigentas Robertas Šervenikas; rašytojai - Daiva Čepauskaitė, Vytautas Čepliauskas, Aleksas Dabulskis, Jurgis Gimberis, Donaldas Kajokas, Alfonsas Maldonis, Rimantas Marčėnas, Vytautas Martinkus, Algimantas Mikuta, Petras Palilionis, Rimantas Vanagas; literatūros mokslininkai - Viktorija Daujotytė, Leonas Gudaitis; dailininkai - Ksenija Jeroševaitė, Linas Leonas Katinas, Rimvydas Kepežinskas, Laima Oržekauskienė, Augustinas Savickas; skulptorius Leonas Strioga, režisieriai - Jonas Vaitkus, Arūnas Matelis, Gintaras Varnas ir aktorius Vytautas Paukštė.</p> <p><a href="http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/poetas_mokantis_isiklausyti/" target="_blank">www.respublika.lt</a>, 2014 02 24</p>
<p>Vidmantą Kiaušą-Elmiškį galima vadinti kareiviu, kuris puikiai pažįsta abi kūrybos barikadų puses. Jis – poetas ir prozininkas, kuris dėmesio kitų kūrybai skiria ne ką mažiau nei savajai. Neseniai pasaulį išvydo ilgametis šio dėmesio ir darbo rezultatas – autoriaus rinktinių interviu su iškiliais Lietuvos kultūros žmonėmis knyga pavadinimu "Įsiklausymai".</p> <p>– Viename interviu esate pasakęs: "Gal, spėlioju, menas yra spalvinga gyvenimiškų patirčių dulksna?" Kyla mintis, kad jūsų naujoji knyga "Įsiklausymai" yra dulksnos rinkėjų istorijos... Ar noriai pastarieji jas atskleidžia? Ar lengva menininkams kalbėti apie meną?</p> <p>– Pašnekovai neslapukavo. O jeigu ko nors nepasakė, jų valia. Nors būta ir atvirkščiai, kai po valandos kitos žmonės išsikalbėdavo, o atsisveikindami sakydavo: "Ne spaudai... Kai numirsiu, galėsi publikuoti." Įdomu ir... piktoka. Tačiau stengiuosi suprasti, atsirinkti, barnių nepamenu.</p> <p>Geriausiai, suprantama, kalba kūrėjų darbai, tačiau skaitant knygas, žiūrint parodas ar spektaklius, klausantis muzikos, įžengus į meno erdves, autorių komentarai irgi svarbūs. Ir menininkai, o jų sutikau ir sutinku nemažai, bendrauja lengvai, noriai. Nors pasitaiko ir išimčių; vienas paprašė honoraro už gaišatį, kitas išvardijo galerijas, kuriose eksponuojami jo darbai, trečias nukirto: "Tingiu!" Kai sušnekau apie pusvalandį, nukirto: "Turiu aš to laiko! Ar negirdėjai? Tin-giu..." Paskambinau po savaitės, susitarėme kuo gražiausiai. Visi mes žmonės, veikiami aplinkybių, ne taip ir svarbu, ar knygą rašai, ar griovį kasi.</p> <p>– Kokios meno šakos atstovai labiausiai gėdijasi išduoti savo mūzas? Poetai, satyrai, tapytojai?.. Galbūt pastebėjote tik vieniems ar kitiems būdingų atsakymų, ydų?</p> <p>– Atsakymų neklasifikuoju, juolab kad per 18 metų pašnekovų būta kelis kartus daugiau, negu įtilpo gražiai Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleistoje interviu knygoje "Įsiklausymai". Bene sunkiausia kalbinti bičiulius rašytojus, ypač jeigu jie imasi autorinės redakcijos. Iš savo kuklios patirties, nes pats šnekinamas leidžiuosi retai ir iš būtino reikalo, pastebėjau, kad kito užrašytus savo žodžius panyžta nagai taisinėti, redaguoti, ieškoti tikslesnių formuluočių, gražesnių sinonimų. Fotomenininkai, dailininkai, muzikai, teatralai mažiau kibūs, nors irgi visko pasitaiko – pluši kelias dienas, turi diktofono įrašą, o žmogus ginasi: "Aš taip nesakiau!" Ne – tai ne. Tegu politikai vakare atsimena, ką ryte sakė, kūrėjas – laisvas paukštis: kaip nori, taip čiulba.</p> <p>– Knygoje interviu sudėlioti abėcėlės tvarka. Galbūt po ilgametės žurnalisto patirties galite įvardyti ir abėcėlinių klausimų, kurių privalu paklausti meno pasaulio atstovo?</p> <p>– Ilgokai vargau ieškodamas knygos struktūros, kol apsisprendžiau, kad kiekvienas interviu – atskiras, savarankiškas, nesusijęs su knygos kaimynais ir nepavaldus kalendoriniams darbas. Tokiu atveju abėcėlė tinka kuo puikiausiai, nes atsiranda žanrų margumas, atsiskleidžia charakterių įvairovė, o interviu datos nuo 1995 iki 2013 m. neprastai parodo kultūrinio gyvenimo vyksmą, asmenybių pasiekimus ir, kad ir kaip &nbsp;būtų liūdna, brandžios kultūros politikos stygių.<br /> Privalomų klausimų meno pasaulio atstovams neturiu nei užsirašęs, nei atsimenu. Taip, eidamas imti interviu pasižymiu svarbiausias būsimojo pokalbio gaires, tačiau smagiausia, kai jų neprisireikia, nebent namų darbas pasitarnauja kaip gelbėtojas: nutinka, kad labai įdėmiai klausaisi, o pašnekovas mintis dėsto ne itin nuosekliai, jam atrodo, kad atsakė, todėl staiga nutyla, o aš – bumbt! – įpuolu į pauzės duobę. Seniau sutrikdavau, imdavau kažką burblenti, dabar, įgijęs praktikos, perskaitau ką nors iš lapelio arba pasmalsauju, koks metų laikas geriausias kūrybai...</p> <p>– Kuris interviu, pateikiamas knygoje, jums buvo įsimintiniausias? Kodėl?</p> <p>– Atrinkti 32 pašnekovai, su kai kuriais – Algimantu Aleksandravičiumi, Laima Oržekauskiene, Jurgiu Gimberiu, Donaldu Kajoku – kalbėtasi keletą kartų. Nė vienas savo žodžių po kelerių ar keliolikos metų neišsižadėjo, tačiau apie tuos pačius dalykus kalbėjo, įgiję daugiau patirties – brandžiau, tiksliau formuluodami mintis. Tokia slinktis man įdomi.<br /> Nedrąsiai žengiau pas šviesaus atminimo Alfonsą Maldonį, kuris savo septyniasdešimtmetį atšventė kukliai, dėmesio nesulaukdamas, lyg ir primirštas, o pasišnekėjome atvirai, nuoširdžiai. Buvau įkliuvęs į gandų klišę, kad skulptorė Ksenija Jaroševaitė nenori bendrauti, o ji nustebo: "Tiesa sakant, labai mažai kas klausinėjo." Atradimas buvo kompozitoriaus Šarūno Nako muzika, kurios iki interviu beveik nežinojau, o ir jo pasakojimas apie Pietų Indijos ritmiką suintrigavo.<br /> Bus nesąžininga, jeigu neužsiminsiu apie nesklandumus. Per aštuoniolika metų visaip nutiko, kartais nuvylė technika. Vieną neilgą interviu atkūriau iš atminties, kitą – prisipažinus pašnekovui, kas nutiko, pakartojome. Netgi daugiau – menininkas geraširdiškai autorizavo savo kalbėjimą, nes buvau gerokai sutrikęs.</p> <p>– Galbūt galite pacituoti vieną ar kelis labiausiai įstrigusius atsakymus?</p> <p>– Ieškojau, kaip tiksliai užbaigti interviu su literatūrologe Viktorija Daujotyte, ir jos esė knygoje "Kalbos kalbėjimas" perskaičiau: "Pokalbis, jei jis vyksta, gali vesti besikalbančius." Neabejoju, kad bendravimas su menininkais mane veda, neabejoju, viliuosi, kad kai kurie interviu klausimai paskatino kūrėjus pamąstyti apie dalykus, kurie galbūt menkai terūpėjo, o svarbiausia – toks knygos tikslas, kad drauge žengtų skaitytojai.<br /> Pacituosiu skulptorių Leoną Striogą: "Man pirmiausia rūpi dvasiniai, pamatiniai žmogų formuojantys dalykai. Net nežinau, kas svarbiau: menas gyventi ar menas kalti medį." Poetas Donaldas Kajokas, paklaustas, kaip gyveni, atsako: "Gyvenasi." O kartą parke ant to paties suoliuko prisėdo toks Povilas ir taip papasakojo skaudžią savo istoriją, lyg būtų koks menininkas. Įstrigo tikrumas.<br /> Šlamindamas puslapius prisimenu vieno ar kito pokalbio nuotaiką, aplinkos detales, girdžiu menininko balso intonaciją, tačiau daug pacituoti negalėčiau. Kur jau čia, jeigu net poetinė atmintis šlubuoja – padeklamuoti įstengčiau tikrai nedaug posmų.</p> <p>– Galbūt ilgų pokalbių metu užsimezgė ir viena kita draugystė? Apskritai, ką sunkiau kalbinti: bičiulį ar mažiau pažįstamą?</p> <p>– Taip, ruošiuosi atsakingai, stačia galva nepuolu, esu įtikėjęs, kad pašnekovą dera gerbti, o svarbiausias tos pagarbos elementas yra žinojimas. Skaitau, einu į parodas, koncertus, spektaklius, daugmaž jaučiu kultūrinio gyvenimo kontekstą. Šiuo metu interviu imu retai, tačiau įprotis išlikęs – kiekvieną savaitę peržiūriu atsirinkdamas, ką perskaityti, kultūros leidinius, kasdien užmetu akį į interneto platybes, o mano dienraštis keliasdešimt metų yra "Kauno diena". Popierinė, platintojų atnešama šeštą valandą ryto.</p> <p>Kaip minėjau, susibarti po interviu neteko, daugelį pašnekovų sutinku dažnai, keletą – rečiau. Neatsitiktinai net tris kartus kalbinau Donaldą Kajoką, su juo susipažinome, susibičiuliavome, kai jis rašė pirmąją knygą, o galvos dar neslėgė laurų vainikai. Kažkodėl taip susiklostė, kad po rašytojų dažniausiai bendrauju su fotomenininkais. Beje, "Įsiklausymai" iliustruoti Algimanto Aleksandravičiaus, Zenono Baltrušio, Romualdo Rakausko, Mildos Kiaušaitės, Amžinybės soduose vaikštinėjančio Vytauto Tamoliūno nuotraukomis.<br /> Apie bičiulius daugiau žinau, galiu įterpti net jų mėgstamų posakių, įvairiu laiku įvairiose vietose pasakytų minčių, o jie net nepastebės. Ar taip ir darau? Ne. Atsakydamas stengiuosi neiškraipyti, kas pasakoma.</p> <p>– Vieno pašnekovo esate paklausęs, ar rašytojo žodis vis dar toks pat svarbus visuomenei. O žurnalisto? Ar jaučiate profesijos kitimą? Aktualių klausimų, interviu formos pokyčių?</p> <p>– Kalbėsiu apie kultūros žurnalistiką. Jos, kaip ir kultūros leidinių, niekas nelepina ir negirdėti, kad įvyktų pastebimi pokyčiai. Darbuotojų atlyginimai apgailėtini, leidybai reikalingų lėšų skiriama gerokai mažiau negu būtina, tad reikalauti, pavyzdžiui, tiriamųjų straipsnių, kuriems parašyti reikia paplušėti, neapsiverčia liežuvis. Jeigu pažvelgsime į savaitraščių ir mėnraščių tiražus, jie kuklūs, kultūros žurnalisto žodis plačiai nenuskamba. Lieka pasidžiaugti, kad buvo, yra ir visada bus auditorija, kuriai žinios apie menus, kultūrą gyvybiškai svarbios.<br /> Mane stebina abejonių verta nuostata, kad visos aktualijos siejamos su politika, ekonomika, kasdienybės nelaimėmis, sportu. Net televizijos laida "Lietuva tiesiogiai" apsiriboja būreliu įkyrėjusių pašnekovų. Jeigu "Lietuvai tiesiogiai" ir įvairiems forumams rūpi paprasto piliečio reikalai, kodėl bent retsykiais jo neįsileidus į studiją? O kur dingo laikai, kada menininko žodis buvo svarus, reikalingas, į jį įsiklausydavome? Svarbu ne dažnai subanalėję interviu klausimai, ne komercinės žiniasklaidos "žinovai" universalai, kurie pasisako visais gyvenimo klausimais, svarbu, kodėl tuos pliurpalus skaitome, žiūrime, komentuojame. Juo mažiau žmogus savarankiškai mąsto, tuo lengviau jį valdyti. Tad sąžiningai, pilietiškai, profesionaliai atsakingai žurnalistikai darbo į valias.</p> <p>– Su amžiumi ir patirtimi klausimų daugėja ar mažėja? Ar jaučiate paties savęs, kaip klausinėtojo kitimą?</p> <p>– Neišsenkantis lobynas yra smalsus žmogaus protas. Nesu išimtis. Ar kintu kaip klausinėtojas, geriau matosi iš šalies.</p> <p>– Didžioji dalis pašnekovų yra vyresnės kartos atstovai, perėję ne tik įvairius gyvenimo, bet net ir istorinius etapus. Esate užsiminęs, kad stengiatės bendradarbiauti ir su jaunaisiais kūrėjais, laikas nuo laiko ieškote jų universitetuose. Galbūt jau yra tas jaunuolis, pretendentas į jūsų interviu?</p> <p>– Su leidėjais suderinome tokią knygos struktūrą, kad atrinkau kalbintus Nacionalinę kultūros ir meno premiją pelniusius menininkus ir rašytojais, o jie, kad ir kokie būtų žavūs ir protingi, jau ne jaunuoliai. Taigi lėmė aplinkybės.<br /> Teisybė, bandžiau aktyvių, kūrybiškų jaunuolių pasidairyti universitetuose, spėliojau, kodėl jie nepasibeldžia į kūrybinių sąjungų duris, tačiau pagarsintinų vardų kažkodėl nesutikau. Nevirkauju. Kūrėjai būreliais nevaikšto, kažkur kompiuterio klavišus baksnoja atsiskyrėlis, kuris pasirodys, kai supras, kad tam pribrendo.</p> <p>– O dabar apie vyresniuosius. Ar yra žmogus, kurio gailitės, kad galbūt nepakalbinote, nespėjote?</p> <p>– Nesigailiu. Nepabendravome, nebuvo lemta. Dešimtys įdomių kūrėjų, kuriuos vertėtų pristatyti, parodyti, dešimtys nesiviešinančių, kasdien dirbančių, gyvenančių nebūtinai Vilniuje ar Kaune.</p> <p>– Pasaulio kontekste – kokį svajonių klausimą ir kam užduotumėte?</p> <p>– Ak, prislopę tie mano norai... Svajonių klausimų privengiu, kad neišgirsčiau pernelyg žemiško atsakymo.</p> <p>– Knygoje kalbinama nemažai kauniečių ar su Kaunu sąlyčio turėjusių žmonių. O koks jūsų paties santykis su Kaunu? Ko norėtumėte paklausti Kauno?</p> <p>– Keistoka bendrystė. Kaune su trumpomis pertraukėlėmis gyvenu nuo 1971-ųjų, tačiau prigimtis, tikriausiai ir laikysena, elgesys, išduoda kaimo vaikį. Nesimaivau, dirbtinai pritapti nesiveržiu, tačiau nepastebiu, kad iš bendro konteksto kažkuo išsiskirčiau. Man regis, į sostinę suvažiavę kaimietukai susireikšmina greičiau.<br /> Paklausčiau, kodėl piktai netreptelėja koja ir nepaskatina gabių, veržlių, daug gebančių miestelėnų būti aktyvesnių. Keletas tų pačių, kokias bangas ar bangeles jie nekeltų, vardų ir veidų pabosta...</p> <p>– Savo pašnekovų mėgstate klausti, ką pastarieji veiktų, jei netektų pagrindinio savo įrankio (fotografas – fotoaparato, tapytojas – teptuko ir t.t.). O ką jūs veiktumėte, jei netektumėte diktofono ir rašiklio?</p> <p>– Vasarą šienaučiau, žiemą ant to šieno snausčiau. Žaliakalnio turguje nusipirkau dalgį, tai kai juo mosuoju, moteriškės pro daugiaaukščio langus stebi, tačiau žolės sugrėbti neateina. O rimtai? Galėčiau, jeigu traukinys nebūtų nuvažiavęs, darbuotis spaustuvėje, leisti knygas, kurios man po senovei kvepia.</p> <p>- Viename savo eilėraščių rašote: Parke sėdi jaunuoliai ir bučiuojasi. Parke sėdi senukai ir aimanuoja. Na, o tie, kurie skuba pro šalį, tiems nėra kada. Jie per seni bučiuotis, jie per jauni aimanuoti. Jie skuba pro šalį. Kokį vaidmenį parke užimate, norėtumėte užimti jūs? Ko paklaustumėte senuko, besibučiuojančio jaunuolio ir skubančiojo?</p> <p>– Viduryje tako besibučiuojantys jaunuoliai man nekliūva, mandagiai juos apeinu ratu, neburblenu. Tikriausiai nusišypsau. Nesu toks prietranka, kad lįsčiau klausinėti... Skubančiajam netrukdyčiau, šalia senuko prisėsčiau. Jis man nieko nepasakytų, aš jam irgi. Skirtingai negu eilėraštyje, neaimanuotume. O vieta? Pagalvojote, kad pretenduosiu pakeisti jaunuolį. Ne. Viskam savas laikas.</p> <p><a href="http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/migruojantis-abipus-kurybos-barikadu-interviu-616961#.UwyOBWKSw_t" target="_blank">kauno.diena.lt</a>, 2014 02 23</p>
<p>Neseniai pokalbių knygą su žymiais menininkais išleidęs rašytojas, žurnalistas Vidmantas Kiaušas sako, kad šiais laikais svarbiausia yra klausyti ir išgirsti. Pokalbių knygą pavadinęs „Įsiklausymais“, autorius tarsi kviečia įsiklausyti į kitus, aplink esančius žmones, šiuo atveju – menininkus, pelniusius Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Vasario 4 d. Rašytojų klube pats rašytojas Vidmantas Kiaušas bus ir kalbantysis, ir klausantysis – pokalbio forma skaitytojams pristatys savo naująją knygą.&nbsp;</p> <p>Knyga „Įsiklausymai“ – tai rašytojo pokalbiai su žinomais menininkais, pelniusiais Nacionalinę kultūros ir meno premiją, su plunksnos sesėmis ir broliais, taigi su kultūros pasaulio asmenybėmis, keliančiomis susidomėjimą. Kalbintojas Vidmantas Kiaušas, žinomas ir kaip poetas Vidmantas Elmiškis, išsiskiria pastangomis įsiklausyti į kalbinamo menininko pasaulėvokos individualiąją esmę. Ilgametę žurnalisto patirtį turintis rašytojas mėgsta interviu žanrą – yra prisipažinęs, kad ne tik pats kalbina žmones, bet ir labai mėgsta skaityti kitų parengtus interviu, perka ir vertina pokalbių knygas, o pasiruošimą pokalbiui taip pat laiko labai svarbiu darbu – stengiasi kuo daugiau sužinoti apie žmogų, jo kūrybą, darbus, kad geriau suvoktų ir įsiklausytų į kitos asmenybės pasaulį.&nbsp;</p> <p>Knygoje skelbiami pokalbiai su Algimantu Aleksandravičiumi, Jonu Vytautu Bruveriu, Daiva Čepauskaite, Vytautu Čepliausku, Aleksu Dabulskiu, Viktorija Daujotyte, Jurgiu Gimberiu, Leonu Gudaičiu, Ksenija Jaroševaite, Donaldu Kajoku, Linu Leonu Katinu, Rimvydu Kepežinsku, Nijole Lukšionyte-Tolvaišiene, Aleksandru Macijausku, Alfonsu Maldoniu, Rimantu Marčėnu, Vytautu Martinkumi, Arūnu Mateliu, Algimantu Mikuta, Šarūnu Naku, Ona Narbutiene, Laima Oržekauskiene, Petru Palilioniu, Vytautu Paukšte, Romualdu Požerskiu, Romualdu Rakausku, Augustinu Savicku, Leonu Strioga, Robertu Šerveniku, Jonu Vaitkumi, Rimantu Vanagu, Gintaru Varnu.&nbsp;</p> <p>„Pasibeldžiu į studijos, darbo kabineto ar buto duris, užeinu, susipažįstame, įjungiu diktofoną, kalbamės. Per aštuoniolika metų sukaupiau nemažą pokalbių archyvą, užrašiau dešimčių kūrėjų mintis apie meną ir gyvenimą, apie atradimų džiaugsmą ir klystkelių dulkių kartėlį. Labai nelengva atrinkti, sutalpinti knygoje nemažą spalvingų asmenybių būrį, dėkui leidėjams, kurie pasufleravo – tebūnie Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai ir rašytojai.“ – pasakoja knygos autorius.&nbsp;</p> <p>Daugiau apie „Įsiklausymus“ ir jų atsiradimo istoriją Vidmantas Kiaušas papasakos vasario 4 d., 17.30 val., Rašytojų klube Vilniuje, kur vyks jo kūrybos vakaras „Nuo Jalmos iki Nemuno“. Renginyje taip pat bus atidaryta Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato fotomenininko Romualdo Požerskio (beje, ir „Įsiklausymų“ vieno iš kalbintųjų menininkų) parodos „Mažasis Alfonsas“ atidarymas. Dalyvaus poetas Vidmantas Elmiškis, aktorė Kristina Kazakevičiūtė, fotomenininkas Romualdas Požerskis. Vakaro vedėjas – žurnalistas Vidmantas Kiaušas.</p> <p>Pranešimas spaudai</p>
<p>Rašytojas Vidmantas Kiaušas pasakoja apie pokalbių su žymiais menininkais knygą „Įsiklausymai“:</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="375" src="//www.youtube.com/embed/DQew98vMTMo" width="500"></iframe></p>
<p>Po 2014-ųjų Trijų Karalių šventės į Kauno žurnalistų namus pasibeldė Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų narys Vidmantas Kiaušas. Ir atėjo jis ne tuščiomis rankomis, o su savo naujausia Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos dailiai paruošta ir išleista knyga „Įsiklausymai“.</p> <p>Autoriaus pokalbių rinktinė - solidi savo dydžiu, nes 339 puslapiai ir tūkstantinis tiražas, bet svarbiausia – iškilių Lietuvos kultūros žmonių įamžintomis mintimis. Visa tai beveik dviejų dešimtmečių Vidmanto žurnalistinio darbo redakcijose brandžiausi vaisiai.&nbsp;</p> <p>Dar 2005 metais V.Kiaušas tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos kūrybinio konkurso „Kultūros versmės“ laureatu , o „Už kultūrinių įvykių sklaidą ir Kauno menininkų kūrybinius portretus „Nemuno“ žurnale“ &nbsp;- jam buvo įteiktas aukščiausias LŽS Kauno apskrities skyriaus apdovanojimas – „Gintarinis parkeris“.</p> <p>Jis 1981 metais kaip humoristas debiutavo „Kauno tiesos“ laikraštyje. Rašo eilėraščius, humoreskas, publicistinius tekstus kultūros tematika. Kūrybą pasirašinėja Elmiškio slapyvardžiu. V. Kiaušas išleido knygas: 1995 m. – „Ir višta – paukštis“ (humoreskos); 1997 m. – „Gervės plunksna“ (eilėraščiai); 2002 m. – „Nuotraukos vietoj“ (eilėraščiai); 2011 m. – „9 užkimusios gerklės“ (eilėraščiai).</p> <p>Šiandieninio Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko Vidmanto Kiaušo knygos „Įsiklausymai“ anotacijoje rašoma, kad tai rašytojo pokalbiai su žinomais menininkais, pelniusiais Nacionalinę premiją, su plunksnos sesėmis ir broliais, taigi su kultūros pasaulio asmenybėmis, keliančiomis susidomėjimą. Knygos autorius Vidmantas Kiaušas, žinomas kaip poetas Vidmantas Elmiškis, išsiskiria pastangomis įsiklausyti į kalbinamo menininko pasaulėvokos individualiąją esmę.</p> <p>Trisdešimt dviejų Vidmanto Kiaušo prakalbintų įvairių sričių menininkų galerijoje yra ir būrys garbingų kauniečių: Daiva Čepkauskaitė, Vytautas Čepliauskas, Aleksas Dabulskis, Jurgis Gimberis, Leonas Gudaitis, Donaldas Kajokas, Aleksandras Macijauskas, Algimantas Mikuta, Laimutė Oržekauskienė, Petras Palilionis, Romualdas Požerskis, Romualdas Rakauskas, Leonas Strioga...&nbsp;</p> <p>Aktoriai, dailininkai, rašytojai, fotografai. Žurnalistų, nors ir keli iš jų irgi &nbsp;turi menininkų statusą, minčių šioje kūrėjų puokštėje nėra. Tačiau visa tai knygoje subrandino plunksnos brolis Vidmantas Kiaušas, kuris pirmiausia 1998 metais buvo priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą, o po to ir į Rašytojų sąjungos narius.</p> <p>„Įsiklausymai“ dosnūs &nbsp;ir meniškomis pašnekovų nuotraukomis, kurias pateikė prityrę fotografijos meistrai, o drauge su jais ir dvidešimt dvejų sulaukusi jaunoji fotomenininkė Milda Kiaušaitė. Ši autorė - rašytojo ir žurnalisto V.Kiaušo dukra, šiemet pelnė vieną iš keturių Kauno meno kūrėjų asociacijos metinių premijų.&nbsp;</p> <p>Sveikindami ir dėkodami kolegai Lietuvos žurnalistų sąjungos nariui Vidmantui Kiaušui už „Įsiklausymus“, palinkėkime ta proga vieni kitiems, kad kiekvienas mūsų kūrybinis žingsnis būtų reikšmingas ir įdomus ne tik šiai dienai, bet ir po kelių dešimtmečių. O Vidmantas Kiaušas - Elmiškis naujausioje &nbsp;savo knygoje apie &nbsp;buvusius susitikimus taip &nbsp;rašo:</p> <p>„Pasibeldžiu į studijos, darbo kabineto ar buto duris, užeinu, susipažįstame, įjungiu diktofoną, kalbamės. Per aštuoniolika metų sukaupiau nemažą pokalbių archyvą, užrašiau dešimčių kūrėjų mintis apie meną ir gyvenimą, apie atradimų džiaugsmą ir klystkelių dulkių kartėlį. Labai nelengva atrinkti, sutalpinti knygoje nemažą spalvingų asmenybių būrį, dėkui leidėjams, kurie pasufleravo - tebūnie Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai ir rašytojai. Man, literatui ir kultūros žurnalistui, pasiūlymas patiko; atsirado vardyno margumas, o atsisakius skirstymo pagal žanrus, pasirinkus alfabeto eiliškumą, pasigirdo kalendorių šlamėjimas bei laikrodžio tiksėjimas. Iki šypsenos Amžinybės soduose..“.</p> <p><a href="http://www.kaunozurnalistai.lt/27083/" target="_blank">www.kaunozurnalistai.lt</a>, 2014 01 09</p>
2018 Spalis
P A T K P Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Perkamiausios knygos
Neregimieji
Roy Jacobsen
Nominuotas 2017 m. Man Booker International premijai 
8.50 €
Ei, čia mano baubas!
Amanda Noll
Dar viena istorija apie baubus po lova!
6.50 €
Food Pharmacy / Maisto farmacija
Lina Nertby Aurell ir Mia Clase
Naujas požiūris į maistą
11.50 €