EN
PK konkursas

SKELBIAMOS 2024 m. PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSO LAUREATĖS

Gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla tradiciškai skelbia Pirmosios knygos konkurso nugalėtojus (-as) poezijos ir prozos kategorijose.
2024 metų Pirmosios knygos konkurso laureatės – poezijos rankraštį „Liuksemburgo jūra“ atsiuntusi Rūta Vyžintaitė-Lajienė ir apsakymų rinkinio „Žiemojimas su mirusiais“ autorė Greta Gudelytė. Sveikiname laimėtojas!
Konkurse gali dalyvauti pradedantieji rašytojai, dar neišleidę savo autorinių knygų jokiu formatu. 2024 m. konkursui, kuriame dalyvauti Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla kvietė metų pradžioje, pateikti 40 poezijos ir 23 prozos rankraščiai. Juos, kaip įprasta, anonimiškai vertina Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos patvirtintos poezijos ir prozos komisijos.
Poezijos rankraščius šiemet vertino poetai Ieva Toleikytė (komisijos pirmininkė), Jurgita Jasponytė ir Dainius Gintalas, prozos – rašytojai Danutė Kalinauskaitė (komisijos pirmininkė), Alvydas Šlepikas ir Renata Šerelytė.


Konkurso nuostatai

PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSO NUOSTATAI 

 

BENDROJI DALIS

1.    Pirmosios knygos konkurso (toliau Konkursas) tikslas – suteikti galimybę gabiems autoriams pasitikrinti jėgas, išleisti pirmąją autorinę knygą ir greičiau įsitvirtinti literatūriniame pasaulyje.

2.    Konkursą organizuoja VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, įmonės kodas 120152098, adresas K. Sirvydo g. 6, Vilnius.

3.    Konkursui pateiktus kūrinius vertina Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sudaryta komisija.

4.    Du geriausiais pripažinti kūriniai (vienas prozos ir vienas poezijos) išleidžiami atskiromis knygomis.

5.    Knygų išleidimą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Negavus KT skiriamos paramos, kokursas gali būti atšaukiamas arba konkurso laimėtojų knygų išleidimas gali būti perkeltas į kitus metus.

6.    Informacija apie Konkursą ir Konkurso taisyklės skelbiamos viešai: https://www.rsleidykla.lt/pk-konkursas/

KONKURSO SĄLYGOS

1.  Konkursui kviečiama teikti aukštos literatūrinės ir meninės vertės prozos ir poezijos kūrinius valstybine lietuvių kalba. Konkurse gali dalyvauti asmenys, kurie dar nėra išleidę savo autorinės knygos jokia forma.

2.   Teikiamo kūrinio apimtis turi būti nuo 2 iki 7 autorinių lankų (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, prozos lankas – 40 000 ženklų su tarpais).

3.  Kūriniai konkursui pateikiami Word formatu el. paštu šiuo adresu: pkkonkursas@rsleidykla.lt iki 2024 metų kovo 1 d.

4.  Kartu su kūriniu, atskirame el. laiško priede (Word formatu), pateikiami šie duomenys: vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpai apie autorių. Šios informacijos į kūrinį neįtraukti. Pateikdamas savo duomenis dalyvavimui Konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas pateikiant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti Konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir / ar šio Konkurso taisykles bei sąlygas.

5.  Atsiųsdami savo kūrinį, asmenys išreiškia sutikimą, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu.

6.  Kūrinys laikomas pateiktu, jei jis atsiunčiamas iki 3 punkte nurodytos datos ir atitinka visas aukščiau nurodytas konkurso sąlygas.

7.  Gautų kūrinių vertinimo komisija nerecenzuoja ir nekomentuoja, išskyrus vertinimo komisijos atrinktus kūrinius.

8.  Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį Konkursui, patvirtina, kad pateikiamo kūrinio intelektinė nuosavybė priklauso jam ir nepažeidžia jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir / ar asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti Konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos Konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.

9.  Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio Konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu Konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.

10.   Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių raštu ir atšaukti savo dalyvavimą Konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys, neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.

11.   Konkursą laimėjęs autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su Konkurso organizatoriumi, esant poreikiui atsižvelgti į organizatoriaus komentarus ir rekomendacijas, pataisyti kūrinį.

12.   Asmens duomenys bus saugomi iki konkurso pabaigos, o jam pasibaigus – 1 mėnesį. Suėjus šiam terminui, duomenys sunaikinami. 

13. Vienas autorius gali pateikti tik vieną prozos arba poezijos rankraštį.

VERTINIMAS

1.   Kūrinius vertina Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sudaryta komisija. Trys nariai vertina poezijos kūrinius ir trys – prozos.

2.   Konkursui pateiktus kūrinius komisija vertina anonimiškai.

3.   Konkurso laimėtojai išrenkamas balsų dauguma.

4.   Du geriausiais pripažinti kūriniai (vienas prozos ir vienas poezijos) išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant knygų išleidimo sutartis. Knygas išleis Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Pirmosios knygos serijoje.

5.   Konkurso rezultatai paskelbiami Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos internetiniame puslapyje (https://www.rsleidykla.lt/pk-konkursas/), o laimėtojai informuojami asmeniškai.

Kilus klausimams kreiptis el. paštu pkkonkursas@rsleidykla.lt

Konkurso istorija

1994 metais pirmą kartą Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos skelbtas konkursas į šiuolaikinės lietuvių literatūros pasaulį per dvidešimt metų palydėjo ne vieną dabar gerai žinomą rašytoją (Laura Sintija Černiauskaitė, Marius Ivaškevičius, Rimvydas Stankevičius, Renata Šerelytė ir kiti).

Iki 1994 metų tuometinėje vienintelėje Lietuvoje grožinės literatūros leidykloje „Vagoje“ buvo leidžiama to paties sumanymo debiutuojančių autorių knygų serija, savo sąrašuose turinti Jono Strielkūno, Aido Marčėno, Kęstučio Navako, Vidmantės Jasukaitytės, Antano A. Jonyno, Gražinos Cieškaitės, Tautvydos Marcinkevičiūtės, Vlado Braziūno, Nijolės Miliauskaitės ir kitų žymių rašytojų pirmąsias knygas.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla kasmet organizuoja „Pirmosios knygos“ konkursą ir kviečia pradedančiuosius kūrėjus teikti savo kūrinių rankraščius. Kūrinius skaito ir vertina kompetentinga rašytojų ir poetų komisija, o leidykla kasmet išleidžia prozos ir poezijos knygą, kuri konkursą laimėjusiam autoriui būna pirmoji bei (tikimės) tampa mažyčiu žingsneliu jam svarbiame literatūriniame kelyje.

2023 m. laureatai Justina Žvirblytė ir Augminas Petronis

Poetė Justina Žvirblytė (eilėraščių rinkinys „Mikrosfera") ir prozininkas Augminas Petronis (apsakymai „Nedetektyvai") .

zvirblyte_pk_-2023_vr_reklamai_1689845575-e559d9468aec786f310341c2f2bf6f9e.jpg     pk_proza-2023_vrn_min-teisingas_1695029784-aec498c766028ace163369ffbbfa3364.jpg

2022 m. laureatai Indrė Motiejūnaitė ir Birutė Ona Grašytė-Black

Poetė Birutė Grašytė-Black (eilėraščių rinkinys „Sumokėjau alyvmedžio lapais“) ir prozininkė Indrė Motiejūnaitė (apsakymai „Vieną gražią dieną“).

 

2021 m. laureatai Mindaugas Kirka ir Greta Dirmauskaitė

Poetas Mindaugas Kirka (eilėraščių rinkinys „Dangus užsitraukia ledu“) ir prozininkė Greta Dirmauskaitė (trumpos istorijos „pãžeme“).

    

2020 m. laureatai Laura Kromalcaitė ir Saulius Vasiliauskas

Poetė Laura Kromalcaitė (eilėraščių rinkinys „Mūsų čia niekad nebuvo“) ir prozininkas Saulius Vasiliauskas (trumpieji pasakojimai „Dabar aš ramiai papietausiu“).

2019 m. laureatai Lukas Miknevičius ir Vladas Rožėnas

Poetas Lukas Miknevičius (eilėraščių rinkinys „Už vėjo tuščia“) ir prozininkas Vladas Rožėnas (romanas „Viskas gerai, aš dar jaunas“).

         https://www.rsleidykla.lt/Knyga/grozine-literatura/romanai/Viskas-gerai-as-dar-jaunas/

2018 m. laureatės Monika Baltrušaitytė ir Greta Ambrazaitė

Poetė Greta Ambrazaitė (eilėraščių rinkinys „Trapūs daiktai“) ir prozininkė Monika Baltrušaitytė (novelės „Išėję prie upės“).

 

Ankstesnių metų laureatai
 • 2017 m. – Dovydas Grajauskas (eilėraščių rinkinys „Apie reiškinius“) ir prozininkė Virginija Rimkaitė (apysaka „21 a“).
 • 2016 m. – Dovilė Bagdonaitė (eilėraščių rinkinys „Mėlynojo banginio širdis“) ir Mindaugas Jonas Urbonas (novelės „Dvasių urna“).
 • 2015 m. – Pilipauskaitė-Butkienė (eilėraščių rinkinys „Kvėpuoju“) ir Mykolas Sauka (apsakymai „Grubiai“).
 • 2014 m. – Jurgita Jasponytė (eilėraščių rinkinys „Šaltupė“) ir Tomas Vaiseta (apsakymai „Paukščių miegas“).
 • 2013 m. – Ramunė Brundzaitė (eilėraščių rinkinys „Drugy, mano drauge“), Dovilė Kuzminskaitė (eilėraščių rinkinys „Namas su paukščio ženklu“) ir Kristina Tamulevičiūtė (esė „Pasakojimas apie vieną miestą“).
 • 2012 m. – Nerijus Cibulskas (eilėraščių rinkinys „Nutrinami“ ir Marijus Gailius (novelės „Šlapias spalis“).
 • 2011 m. – Aidas Jurašius (eilėraščių rinkinys „Luiso Alberto Salvatjeros gyvenimo aprašymas“ ir Jurga Tumasonytė (trumpoji proza „Dirbtinė muselė“).
 • 2010 m. – Mindaugas Nastaravičius (eilėraščių rinkinys „Dėmėtų akių“) ir Sandra Bernotaitė (apsakymai „Gaisras“).
 • 2009 m. – Aurelija Stankutė (eilėraščių rinkinys „Leiskime laiką“) ir Ieva Toleikytė (apsakymai „Garstyčių namas“).
 • 2008 m. – Agnė Biliūnaitė (eilėraščių rinkinys „Miegantys sufleriai“) ir Asta Plechavičiūtė (trumpoji proza „Nelyginiai metai“).
 • 2007 m. – Petras Gintalas (eilėraščių rinkinys „Einu namo) ir Mantas Areima (romanas „Nostalgija“).
 • 2006 m. – Indrė Valantinaitė (eilėraščių rinkinys „Žuvim ir lelijom“) ir Viktorija Ivanova (apsakymai ir apysaka „Girgždantis žvirgždas“).
 • 2005 m. – Jurgita Butkytė (eilėraščių rinkinys „Voratinkliais apsigobusios“) ir Gabrielė Klimaitė (esė, novelės „Liūdnas malonumas“).
 • 2004 m. – Donatas Petrošius (eilėraščių rinkinys „Iš tvermės D“) ir Aleksandra Fomina (apsakymai „Nepaprastoji padėtis“).
 • 2003 m. – Agnė Žagrakalytė (eilėraščių rinkinys „Išteku“) ir Aistė Ptakauskaitė (apsakymai, novelės „Ieškau darbo“).
 • 2002 m. – Gytis Norvilas (eilėraščių rinkinys „Akmen-skeltės“).
 • 2001 m. – Dainius Sobeckis (eilėraščių rinkinys „Be vietovardžių“), Renata Radavičiūtė (eilėraščių rinkinys „Skersvėjis“), Vidas Morkūnas (apsakymai „Manekeno gimtadienis“) ir Giedrė Kazlauskaitė (apysakos „Sudie, mokykla“).
 • 2000 m. – Lina Burbaitė (eilėraščių rinkinys „Autostrada „Titikaka-Plateliai“) ir Daina Opolskaitė (novelės „Drožlės“).
 • 1999 m. – Antanas Šimkus (eilėraščių rinkinys „Skradžiai“), Rimantas Kmita (eilėraščių rinkinys „Nekalto prasidėjimo“) ir Andrius Jakučiūnas (novelės „Sokrato gyvenimas arba mirtis“).
 • 1998 m. – Mindaugas Kvietkauskas (eilėraščių rinkinys „Rabi“) ir Tomas Staniulis (novelės „Į riedantį traukinį“).
 • 1997 m. – Darius Šimonis (eilėraščių rinkinys „Spiečius“) ir Paulius Jurašius (apsakymai „Mano paauglystės fenomenas“).
 • 1996 m. – Rimvydas Stankevičius (eilėraščių rinkinys „Akis“), Irena Bitinaitė (eilėraščių rinkinys „Provincijos ruduo“), Arnas Ališauskas (eilėraščių rinkinys „Prisukama karalystė“) ir Marius Ivaškevičius (novelės „Kam vaikų“).
 • 1995 m. – Liutauras Leščinskas (eilėraščių rinkinys „Neišlikę bukeliados fragmentai“), Dainius Dirgėla (eilėraščių rinkinys „Pavojingi žaidimai“) ir Renata Šerelytė (novelės „Žuvies darinėjimas“).
 • 1994 m. – Valdas Gedgaudas (eilėraščių rinkinys „Kapsulė“) ir Laura Sintija Černiauskaitė (apsakymai „Trys paros prie mylimosios slenksčio“).