EN
PK konkursas

Skelbiamas 2020 m. „Pirmosios knygos“ konkursas. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla kviečia jaunuosius autorius išbandyti kūrybines jėgas bei išleisti savo pirmąją knygą. Tradiciškai konkurso metu komisija išrenka po vieną geriausią prozos ir poezijos knygą. 

Rankraščių priėmimas vyks 2020 metų vasario 3 – 7 dienomis, adresu K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius, leidyklos knygynėlyje, arba paštu. Rankraštis laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė priėmimo diena.

Nuo 2016 metų konkursui pateiktus rankraščius komisija vertina anonimiškai. Kilus klausimams dėl konkurso sąlygų kreiptis tel. 85 262 89 45 arba el. paštu prekyba@rsleidykla.lt

1994 metais pirmą kartą Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos skelbtas konkursas į šiuolaikinės lietuvių literatūros pasaulį per dvidešimt metų palydėjo ne vieną dabar gerai žinomą rašytoją (Laura Sintija Černiauskaitė, Marius Ivaškevičius, Rimvydas Stankevičius, Renata Šerelytė ir kiti).

Iki 1994 metų tuometinėje vienintelėje Lietuvoje grožinės literatūros leidykloje „Vagoje" buvo leidžiama to paties sumanymo debiutuojančių autorių knygų serija, savo sąrašuose turinti Jono Strielkūno, Aido Marčėno, Kęstučio Navako, Vidmantės Jasukaitytės, Antano A. Jonyno, Gražinos Cieškaitės, Tautvydos Marcinkevičiūtės, Vlado Braziūno, Nijolės Miliauskaitės ir kitų žymių rašytojų pirmąsias knygas.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla kasmet organizuoja „Pirmosios knygos“ konkursą ir kviečia jaunus kūrėjus (iki 35 metų amžiaus) teikti savo kūrinių rankraščius. Kūrinius skaito ir vertina kompetentinga rašytojų ir poetų komisija, o leidykla kasmet išleidžia prozos ir poezijos knygą, kuri konkursą laimėjusiam autoriui būna pirmoji bei (tikimės) tampa mažyčiu žingsneliu jam svarbiame literatūriniame kelyje.Konkurso sąlygos
  1. Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 35-erių metų rašytojai, kurie dar nėra išleidę savo knygų (jokiu formatu).
  2. Teikiamo kūrinio apimtis turi būti 2–5 autoriniai lankai (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, prozos lankas – 40 000 ženklų su tarpais).
  3. Konkursui reikia pateikti 3 egzempliorius kompiuteriu surinkto ir atspausdinto teksto. Kūrinio puslapiai turi būti numeruoti, susegti į segtuvus.
  4. Kartu su kūriniais, atskirame lape, prašome pateikti trumpas žinias apie save, taip pat nurodyti savo gimimo datą ir kontaktinius duomenis. Dosjė lapo prie rankraščių nesegti.
  5. Dalyvaujančiųjų konkurse rankraščius komisija vertins anonimiškai, tai reiškia, jog rankraštyje neturi atsispindėti autoriaus vardas ir pavardė, dosjė ir kontaktai konkursui pateikiami atskirame lape.
  6. Rankraščių priėmimas vyksta adresu K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungoje įsikūrusiame leidyklos knygynėlyje, arba paštu. Rankraštis laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė priėmimo diena. 
2019 m. laureatai Lukas Miknevičius ir Vladas Rožėnas

Poetas Lukas Miknevičius (eilėraščių rinkinys „Už vėjo tuščia“) ir prozininkas Vladas Rožėnas (romanas „Viskas gerai, aš dar jaunas“).

         https://www.rsleidykla.lt/Knyga/grozine-literatura/romanai/Viskas-gerai-as-dar-jaunas/

2018 m. laureatės Monika Baltrušaitytė ir Greta Ambrazaitė

Poetė Greta Ambrazaitė (eilėraščių rinkinys „Trapūs daiktai“) ir prozininkė Monika Baltrušaitytė (novelių rinkinys „Išėję prie upės“).

 

2017 m. laureatai Dovydas Grajauskas ir Virginija Rimkaitė

Poetas Dovydas Grajauskas (eilėraščių rinkinys „Apie reiškinius“) ir prozininkė Virginija Rimkaitė (apysaka „21 a“).

2016 m. laureatai Dovilė Bagdonaitė ir Mindaugas Jonas Urbonas

Poetė Dovilė Bagdonaitė (eilėraščių rinkinys „Mėlynojo banginio širdis“) ir prozininkas Mindaugas Jonas Urbonas (novelių knyga „Dvasių urna“).

2015 m. laureatai Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė ir Mykolas Sauka

Poetė Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė (eilėraščių rinkinys “Kvėpuoju“) ir prozininkas Mykolas Sauka (novelių rinkinys „Grubiai”).